Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduProgram:

Program kursu:

  1. Elementy psychologii;
  2. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania;
  3. Metodyka zajęć praktycznych;
  4. Praktyka pedagogiczna.

Po ukończeniu kursu każdy kursu z uczestników otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591)Cena: 940,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: osoby spełniające wymagania określone w § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644)
Liczba godzin: 85
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska