Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduProgram:
  1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu.
  2. Metodyka nauczania p.n.z.: pojęcia podstawowe, proces praktycznego kształcenia zawodowego, baza techniczno – dydaktyczna p.n.z. i podstawy prawne, asortyment prac dydaktyczno-produkcyjnych  i usługowych  w nauczaniu zawodu, zasady i metody nauczania p.n.z., typy i struktura zajęć p.n.z., środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela, kontrolowanie i ocenianie  uczniów, przygotowanie się nauczyciela do zajęć, samokształcenie i doskonalenie nauczycieli, sylwetka nauczyciela p.n.z.


Cena: 1 060,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.) bez kwalifikacji pedagogicznych.
Liczba godzin: 150
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński