Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawoduProgram:

Program kursu:

 1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu.
 2. Metodyka nauczania p.n.z.:
 • pojęcia podstawowe,
 • proces praktycznego kształcenia zawodowego,
 • baza techniczno – dydaktyczna p.n.z. i podstawy prawne,
 • asortyment prac dydaktyczno-produkcyjnych i usługowych w nauczaniu zawodu,
 • zasady i metody nauczania p.n.z.,
 • typy i struktura zajęć p.n.z.,
 • środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela,
 • kontrolowanie i ocenianie uczniów,
 • przygotowanie się nauczyciela do zajęć,
 • samokształcenie i doskonalenie nauczycieli,
 • sylwetka nauczyciela p.n.z.                 

  Po ukończeniu kursu każdy kursu z uczestników otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).


Cena: 1 060,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: osoby bez kwalifikacji pedagogicznych, które spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644)
Liczba godzin: 150
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński