Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Laboratorium małego przyrodnika (warsztaty)Program:
1.Cele edukacji przyrodniczej, a obszary zainteresowania dzieci
2.Wielki świat małego przyrodnika - aktywność poznawcza w bliskim otoczeniu dziecka
3.Metody,techniki badawcze -organizacja, realizacja i ewaluacja

Terminy realizacji:
18-10-2022 w godz. 15.00-18.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska