Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Lapbookowe ABC (seminarium online)Program:
1.Techniczne aspekty tworzenia lapbooka
2.Edukacyjne walory lapbooka
3.Innowacyjny sposób realizacji projektu na temat praw autorskich i własności intelektualnej

Terminy realizacji:
01-03-2023 w godz.

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska