Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Learning Apps w pracy zdalnejProgram:

1. Korzystanie z aplikacji dostępnych na platformie.
2. Tworzenie własnych aplikacji i zadań dla uczniów.
3. Udostępnianie aplikacji indywidualnie uczniom i całej grupie.
4. Zakładanie wirtualnej klasy i możliwości jej wykorzystania w pracy zdalnej.
5. Bezpieczeństwo danych osobowych ucznia w sieci.


Terminy realizacji:
22-05-2020 w godz. 18:00-18:45

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 1
Kierownik formy: Anna Puścińska