Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Legendy kujawskie z elementami: grywalizacji, pedagogiki  zabawy, programowania

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305