Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Lekcja oparta na działaniach uczniów (warsztaty)Program:
1.Uczenie się od siebie nawzajem
2.Autonomia ucznia
3.Nowoczesna dydaktyka angażująca uczniów w tok lekcji

Terminy realizacji:
03-12-2021 w godz. 15.15-17.30
07-12-2021 w godz. 15.15-17.30
10-12-2021 w godz. 15.15-17.30

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Patryk Krzemiński