Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Majowe warsztaty terenowe (warsztaty)Program:
1. Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej w Parku Sienkiewicza we Włocławku
2. Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej Kujawy

Terminy realizacji:
15-05-2022 w godz. 8.00-18.00
22-05-2022 w godz. 8.00-18.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Maria Palińska, Leszek Urbankiewicz