Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Majowe warsztaty terenowe (warsztaty)Program:
1. Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej w Parku Sienkiewicza we Włocławku

Terminy realizacji:
28-05-2022 w godz. 8.30-15.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Maria Palińska, Leszek Urbankiewicz