Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Maria Danilewicz Zielińska - człowiek książki, inspirator (wykład)Program:
1.Życie i twórczość
2.Wartości osobowościowe, autorytety w wychowaniu młodzieży


Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk