Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matematyka nauką praktyczną - zastosowania matematyki (warsztaty)Program:
  1. Matematyka praktyczna w podstawie programowej.
  2. Matematyka w zastosowaniach.

Terminy realizacji:
12-04-2018 w godz. 14.30 - 17.45
18-04-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Majczak