Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matematyka w nowym systemie edukacji (warsztaty)Program:
  1. Zmiany w prawie oświatowym oraz założenia i szczegółowe zapisy podstawy programowej z matematyki.
  2. Przykładowe rozwiązania w realizacji podstawy programowej z matematyki.

Terminy realizacji:
15-03-2018 w godz. 14.30 - 17.45
22-03-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 80,00 zł
Adresat: nauczyciele matematyki, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aleksandra Łuniewska
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska