Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matematykę można polubićProgram:

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konferencji matematycznej „Matematykę można polubić”, poświęconej praktycznym przykładom rozwiązań metodycznych zachęcających do uczenia się matematyki. Uczestnicy konferencji zapoznają się zarówno podczas sesji wykładowej, jak i w trakcie zajęć warsztatowych z  interesującymi przykładami  dobrych praktyk i nowatorskimi rozwiązaniami prowadzącymi do efektywnego nauczania matematyki w przedszkolu i szkole. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac nagrodzonych w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński.

Spotkanie kierowane jest do dyrektorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, gimnazjum oraz doradców metodycznych.

Program

II Konferencji „Matematykę można polubić”

8 lutego 2018

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

10.00-10.30Rejestracja uczestników

10.30-10.45 Rozpoczęcie konferencji - powitanie uczestników Grażyna Troszyńska dyrektor KPCEN we Włocławku 

10.45-11.30 „Matematyka w obiektywie” - wykład dr hab. prof. US Małgorzata Makiewicz

11.30 -11.40 „Tęczowa matematyka” -innowacyjny program dotyczący edukacji matematycznej Halina Mikołajczak Przedszkole Publiczne nr 30 we Włocławku

11.40-11.50 Szachy w rozwijaniu myślenia matematycznego dzieci młodszych Aleksandra Jankowiak Przedszkole Publiczne nr 19 we Włocławku

11.50-12.00 Projekt matematyczny w szkole podstawowej  Jolanta Olszewska, Marzena Sobieraj – Prajzendanc Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

12.00-12.30 „Froeblowskie dary” czyli wspomaganie edukacji matematycznej dziecka Anna Turska trener programu „Dar zabawy” 

12.30-13.00Przerwa kawowa

Część warsztatowa*

13.00-14.00 „Środki dydaktyczne w zasięgu ręki” dr hab. prof. US Małgorzata Makiewicz

Pedagogika Froebla w praktyce „Dar zabawy” - zabawy matematyczne z darami Anna Turska trener programu 

„Dar zabawy” opracowanego na podstawie Pedagogiki Froebla

Muzyczne zabawy matematyczne z Bum Bum RurkamiGrzegorz Templin nauczyciel muzyki, właściciel i redaktor naczelny Wydawnictwa Muzycznego ABSONIC

14:00-14:15 Zakończenie konferencji

Posumowanie wydarzenia i pożegnanie uczestników

Grażyna Troszyńska dyrektor KPCEN we Włocławku

 Konferencji towarzyszy wystawa prac nagrodzonych w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński

Koszt udziału w konferencji 40zł

*W czasie rejestracji uczestnicy dokonują wyboru grupy warsztatowej, w której chcą wziąć udział.

Zapisy do 31.01. 2018 r.


Terminy realizacji:
08-02-2018 w godz. 10.00 - 14.45

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska