Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matematykę można polubić - "Dobre praktyki nauczycieli..."
Terminy realizacji:
05-11-2018 w godz. 11.30-15.30

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305