Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Mediacje i negocjacje w praktyce szkolnej (warsztaty)Program:
  1. Jak rozwiązywać konflikty szkolne.
  2. Zastosowanie mediacji i negocjacji w pracy z uczniem.
  3. Mediacje i negocjacje w pracy z rodzicami.
  4. Mediacje rówieśnicze w szkole.

Terminy realizacji:
30-10-2018 w godz. 14.30-17.45
06-11-2018 w godz. 14.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka