Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Mediacje, negocjacje i inne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole (warsztaty)Program:
  1. Efektywna komunikacja w szkole.
  2. Sposoby rozwiazywania konflitów szkolnych.
  3. Mediacje i negocjacje w praktyce.

Terminy realizacji:
06-11-2019 w godz. 15.00-17.30
13-11-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka