Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda LdL wspierająca autonomię ucznia (warsztaty)Program:
1.Założenia metody LdL (Lernen durch Lehren)
2.Budowa lekcji przeprowadzanej metodą LdL
3.Przykładowe lekcje z wykorzystaniem metody LdL - praktyczne zastosowania

Terminy realizacji:
22-04-2022 w godz. 15.00-17.15
26-04-2022 w godz. 15.00-17.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński