Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach matematyki (warsztaty online)Program:
1.Metoda projektu w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
2.Rola i zadania nauczyciela

Terminy realizacji:
23-01-2023 w godz. 15.30-17.00

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Justyna Klimczyk