Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda projektu skutecznym sposobem na rozwijanie kompetencji kluczowych młodszych dzieci (warsztaty)Program:
  1. Kompetencje kluczowe - co o nich wiemy?
  2. Metoda projektu - etapy, dokumentacja, ewaluacja- aspekty teoretyczne.
  3. Metoda projektu w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
  4. Praktyczne zastosowanie metody projektu w pracy z dziećmi młodszymi.

Terminy realizacji:
20-11-2017 w godz. 15.15 - 17.45
27-11-2017 w godz. 15.15 - 17.45
04-12-2017 w godz. 15.15 - 17.45

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska