Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda projektu szansą na sukces każdego ucznia
Terminy realizacji:
10-01-2018 w godz. 15.00 - 18.00
10-05-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Tamara Kozikowska