Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda projektu w edukacji przyrodniczej (warsztaty)Program:
  1. Projekt edukacyjny jako metoda nauczania.
  2. Wykorzystanie metody projektu w realizacji podstawy programowej.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska