Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda TZA-ART w praktyce szkolnej (warsztaty)Program:
  1. Metoda TZA-Trening Zastępowania Agresji. Zapoczątkowanie procesu grupowego.
  2. Agresja jako zachowanie wyuczone.
  3. Trening umiejętności prospołecznych.
  4. Trening kontroli złości.
  5. Trening wnioskowania moralnego i wartości.

Terminy realizacji:
20-04-2018 w godz. 14.30 - 18.00
21-04-2018 w godz. 14.30 - 18.00
28-04-2018 w godz. 08.00 - 15.00

Cena: 20,00 zł
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Aleksandra Plec