Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda Wspólnej Sprawy skuteczną reakcją na zjawisko przemocy w szkole (kurs blended learning)Program:
  1. Zjawisko przemocy rówieśniczej w szkole.
  2. Metoda Wspólnej Sprawy - wprowadzenie.
  3. Zasady prowadzenia interwencji indywidualnej wobec sprawcy i ofiar przemocy.
  4. Zasady prowadzenia spotkań grupowych - wypracowywanie rozwiązania problemu.

Praca online:
26-10-2018 - 30-11-2018


Terminy realizacji:
25-10-2018 w godz. 14.30-17.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka