Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego (warsztaty)Program:
1.Narzędzia pomocne w rozwijaniu sprawności językowych
2.Techniki nauczania gramatyki
3.Pomoce ""internetowe"" w nauczaniu j. polskiego jako obcego"


Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: specjalista zewnętrzny