Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metody pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (warsztaty)Program:
  1. Umiejętności wychowawcze w pracy nauczyciela.
  2. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
  3. Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole.

Terminy realizacji:
25-01-2018 w godz. 14.30 - 17.30
08-02-2018 w godz. 14.30 - 17.30
07-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka