Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (konferencja)Program:
1."Auschwitz nie spadło z nieba"
2.Jak uczyć o Holokauście
3.Kompetencje międzykulturowe dzieci i młodzieży


Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz eksperci