Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pamięć o Zagładzie (konferencja hybrydowa)Program:
1."Auschwitz nie spadło z nieba"... - wykład. Dr Bożena Iwanowska- Akademia
Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,Dyrektor Akademickiego Centrum Badań nad Holokaustem i Ludobójstwami
2. Kompetencje międzykulturowe dzieci i młodzieży - Yelyzaveta Filippova, studentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
3. Sztuka jako narzędzie dokumentacji Holokaustu na przykładzie obrazów Felixa Nussbauma - Sara Kay Aloe, studentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
4. Jak uczyć o Holokauście - prezentacja materiałów seminaryjnych z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, przykłady dobrych praktyk.
Grażyna Troszyńska, Dyrektor KPCEN we Włocławku
Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku
Joanna Wiewiórska, Dyrektor ZSB we Włocławku
Ireneusz Bednorz, Szkoła Podstawowa Kikole
Terminy realizacji:
27-01-2023 w godz. 11.00-13.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz eksperci