Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - oblicza różnorodności w kulturze, religii i edukacji (seminarium)Program:
  • Pojęcie tożsamości
  • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
  • Mapa wyznań i religii
  • Tolerancja jako wartość
  • Prezentacja kuchni świata

Terminy realizacji:
16-11-2020 w godz. 10.00-15.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Dorota Łańcucka