Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Mierzymy wielkości fizyczne

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska