Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku