Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne dzieci w wieku szkolnym
Terminy realizacji:
22-11-2019 w godz. 15.15-16.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkoli i klas I - III
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Wójcicka