Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Moi uczniowie są bezpieczni w sieci (warsztaty)Program:
  1. Cyfrowe ślady.
  2. Wizerunek w sieci.
  3. Dekalog bezpieczeństwa.

Terminy realizacji:
20-12-2018 w godz. 9.00-12.15

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska
Prowadzący: Dorota Gołębiewska, Iwona Lelewska