Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Mój uczeń jest samodzielny i kreatywnyProgram:

1. Samodzielność i odpowiedzialność ucznia za naukę warunkiem sukcesu edukacyjnego.

2. Kształcenie myślenia dywergencyjnego wyzwalającego kreatywność uczniów.Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk