Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Moje mocne strony - mój kapitał

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Agata Antkowska