Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Moje mocne strony, mój kapitał - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Agata Antkowska, Iwona Lelewska, Dorota Gołębiewska