Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Motywowanie uczniów do nauki (warsztaty)Program:
  1. Zadania nauczyciela i szkoły w motywowaniu uczniów do nauki.
  2. Metody i techniki motywowania uczniów do nauki

Terminy realizacji:
12-04-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska