Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

MS Teams w pracy szkoły/placówki (warsztaty)Program:
1. Aplikacjia MS Teams - centrum komunikacji w szkole dla ucznia, nauczyciela rodzica
2. Tworzenie grupy
3. Utworzenie spotkania, udostępnianie materiałów
4. Praca z aplikacją MS Teams w sytuacji po/pandemicznej


Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Marcin Ćwikliński, Dariusz Jałoszyński