Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Muzyczne kodowanie i dekodowanie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty)Program:
  1. Kodowanie i dekodowanie.
  2. Zabawy w kodowanie i dekodowanie muzyki.
  3. Wykorzystanie niekonwencjonalnych narzędzi w kodowaniu i dekodowaniu muzyki.

Terminy realizacji:
26-03-2019 w godz. 15.00-17.30
02-04-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska