Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Muzyczne zabawy logopedyczne – organizacja aktywności rozwijającej kompetencje językowe dzieckaProgram:

•    Ćwiczenia rytmizowane muzyką rozwijające warstwę fonologiczną mowy dziecka.
•    Ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie oparte na aktywności przy muzyce dziecka.
•    Zabawy i ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem programów komputerowych.
•    Wykorzystanie muzyki relaksacyjnej.


Terminy realizacji:
06-03-2018 w godz. 15.00 - 17.45
13-03-2018 w godz. 15.00 - 17.45

Cena: 60 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Agnieszka Rygielska