Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Muzyką malowane (warsztaty)Program:
1. Zabawy rozwijające wrażliwość estetyczną dziecka
2. Techniki umożliwiające łączenie aktywności muzycznej i plastycznej

Terminy realizacji:
08-12-2021 w godz. 15.00-18.00

Cena: 80 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska