Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Muzykoterapia - wykorzystanie muzyki w aktualizowaniu potencjału psychoruchowego dzieckaProgram:

1. Pojęcie muzykoterapii, cele, zasady, kompetencje nauczyciela terapeuty.
2. Środki, techniki oddziaływania stosowane w muzykoterapii.

 


Terminy realizacji:
21-02-2017 w godz. 15.00 - 17.15
28-02-2017 w godz. 15.00 - 17.15

Cena: 57,00 zł
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska