Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Myślenie matematyczne i komputacyjne u młodszych dzieci (warsztaty)Program:
  1. Charakterystyka rozwoju umysłowego dziecka - wybrane zagadnienia.
  2. Myślenie komputacyjne a programowanie.
  3. Zabawy i gry rozwijające kompetencje matematyczno-techniczne i informatyczne dzieci w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.


Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele specjaliści,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska