Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nadzór pedagogiczny (warsztaty)Program:
1.Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 dotyczące nadzoru pedagogicznego
2.Rola kuratora oświaty w procesie nadzoru pedagogicznego nad szkołą
3.Kontrola i wsparcie w nadzorze pedagogicznym


Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: specjalista zewnętrzny