Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia i metody pracy szkolnego doradcy zawodowego (kurs blended learning)Program:
  1. Metody diagnozowania zasobów oraz predyspozycji ucznia - narzędzia diagnozujące.
  2. Scenariusze lekcji z zakresu orientacji zawodowej.
  3. Praca doradcza z uczniem z elementami coachingu kariery.
  4. Zasoby internetowe w doradztwie zawodowym.

Terminy realizacji:
28-09-2017 w godz. 30.10.2017
14-11-2017 w godz. 15.00 - 17.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy,doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska