Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu i wychowaniu (warsztaty)Program:
  1. Zapoznanie z filozofią TOC oraz z narzędziami myślowymi "drzewko ambitnego celu", "chmurka" i "gałąz logiczna".
  2. Wskazanie możliwości zastosowania narzędzi podczas zajęć, lekcji i różnych sytuacji wychowawczych.

Terminy realizacji:
14-11-2019 w godz. 15.00-17.30
21-11-2019 w godz. 15.00-17.30
28-11-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska