Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie (warsztaty)Program:
1. Założenia TOC
2. Podstawowe narzędzia krytycznego myślenia
3. Narzędzia krytycznego myślenia w realizacji treści przedmiotowych wiedzy o społeczeństwie - praktyka

Terminy realizacji:
23-11-2021 w godz. 15.00-17.15
30-11-2021 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński