Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia TIK w doradztwie zawodowymProgram:

e-Portfolio - elektroniczne portfolio zawodowe ucznia

Praktyczne wykorzystania narzędzi chmury Google do tworzenia  elektronicznego portfolio

WIX darmowa platforma do budowania witryn internetowych

Panel dyskusyjny, prezentacja dobrych praktyk


Terminy realizacji:
17-02-2020 w godz. 10:00-12:30

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska, Dorota Gołębiewska