Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia 2.0 w nauczaniu WOS (seminarium)Program:
1. Różnorodność zasobów internetowych pomocnych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie
2. Przykłady zastosowań narzędzi 2.0 w nauczaniu WOS

Terminy realizacji:
12-05-2022 w godz. 15.15-17.30
19-05-2022 w godz. 15.15-17.30

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński