Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia w szkolnictwie branżowym (warsztaty)Program:
1.E- podręczniki do kształcenia branżowego
2.TIK sprzymierzeńcem w pracy nauczyciela zawodu

Terminy realizacji:
20-10-2022 w godz.

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Marcin Ćwikliński, Dariusz Jałoszyński