Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędziownik doradcy zawodowego (warsztaty)Program:
1. Nowoczesne narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym
2.Wsparcie ucznia, rodzica w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego


Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Monika Stepa - specjalista zewnętrzny