Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczanie branżowe wyzwaniem globalnej gospodarkiProgram:
1.Spotkanie organizacyjne- kontrakt
2.Systemy szkolnictwa zawodowego w wybranych krajach europejskich
3.ZSK i PRK w europejskim systemie nauczania w zawodach
4.Wymiana dobrych praktyk w nauczaniu branżowym
5.Podsumowanie pracy sieci


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński